داستان کابوس من

این کلیپ برای ۱۰- سال مناسب نیست! 

 

درواقع این انیمیشن تعریفی از بدترین کابوسیه که دوسال پیش تابستون دیدم (البته یکسری مسائل رو سانسور کردم و توی خوابی که دیدم انقدر همه چی کیوت و بامزه نیست!) و داستان این انیمیشن کاملا هم واقعیه! 

 

😐 هیچی دیگه بدترین قسمت کابوس قسمتی بود که بدنم فلج بود و ذهن بیدارم چیزهایی رو دید که هیچ موقع نتونستم بتصویر بکشمش، هنوز هم نمیتونم، فکر کردن بهش حالمو بد میکنه 🤧😭