آشپزی با نیم وجبی

این کلیپ مربوط میشه به زمانی که… متوجه شدم 🍕 پیتزا و 🍔🌭 غذاهــای فســـت فودی ترکیــباتشـون واسه سلامــتی و جیب مبارک بنده مضره 🤔 برای همین تصمیم قـــاطـــع گرفتم بــرای خـــودم پیــــتـزا درست کــنم 💪 البـــتـــــــه که درست کردن پیتزای اول و دوم و سوم و چهارم وووو اونقدر بهینه نشد 😂

 

ولی الان به خودم افتخار میکنم! 🤨شما میدونستی میشه 🥧 پیتزای قرمه سبــزی درست کرد؟😎 یا پیتزای ماکارونی؟ چطور؟؟؟؟ با نیــم وجـــبی همراه باشین 😂