زندگی

🌷 خدا برای ما خوبی میخواد … ما هر طور به خدا گمان داشته باشیم همونطور برامون پیش میاد پس بیاین بهش گمان خوب داشته باشیم تا مسیر زندگی رو لذت بخش تر طی کنیم.

 

اونایی که زندگی رو خیلی سخت میگیرن حتی در اوج خوشبختی هم از شدت حرص و طمع آرامش ندارن.