ما مثل هم نیستیم

ما برای آنکه ایران گوهر تابان شود، خون دل ها خورده ایم، دهه فجر مبارک ( مشخصه سرما خوردم صدام گرفته؟) اگه شماهم از این دوگانگی های ( ما مثل هم نیستیم) دیدین ممنون میشم برامون بفرستین