قُمپُز

خلاصه ای از حمله پهبادهای اسرائیل به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان، ما ترقه هامون قدرتش از پهبادهای فوق پیشرفتتون بیشتره، جمع کنین این سوسول بازیارو