زمستان سخت

مشکلات و مصیبت ها همه جای این دنیا هست اما دست‌کم گرفتن خود، توانایی‌ها و موفقیت‌هایی که آدم بدست میاره، همیشه یک ضعف روانشناختی محسوب میشه. حالا، اما این ویژگی از محدوده یک ویژگی فردی خارج شده و در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی اجتماعی است. خودمونو دست کم نگیریم #خودتحقیری_ممنوع