علی کریمی سانسور نشده!

علی کریمی موقع اغتشاشات یک کلیپ داده بود بیرون، همچین مصاحبه ای و تیزر اکشن، این انیمیشن مرتبط به اونه