درباره نیم وجبی...

نیم وجبی بخاطر این اسمش نیم وجبیه چون یکنفره، کوچیکه و کسی ازش انتظاری نداره ولی ته دلش میدونه که حتی با این قد و اندازه و توانش میتونه تاثیرگذار باشه😎، این رو هم خیلی بهم گفتن😅 ؛ قدش اندازه ژ-3 ولی قلمش نقطه زنه مثل موشکامون. هدفم از ساخت این سایت این بود که بتونم تجربیات و مهارت های انیمیشن سازی رو اونطور که بلدم بهت منتقل کنم، تا بتونی بدور از هرگونه پیچیدگی اولین انیمیشن های خطیت رو تولید کنی. اگه میخوای درباره نیم وجبی بیشتر بدونی “خانواده نیم وجبی” رو از بخش بالای سایت جست و جو کن.